Liên hệ

Trường THCS Giao Lạc

Địa chỉ: Xóm 18 xã Giao Lạc – huyện Giao Thủy – tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Bùi Văn Nam – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:  0985211442

Email: namhai8111@gmail.com